ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2
ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนหัวหิน

ลิงค์ https://art71.vichakan.net/sm-pkn/
รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 คลิก