หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

>>โรงเรียนห้วยยางวิทยามีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องของการมีคุณธรรม จริยธรรม ผ่านช่องทาง เว็บไซต์โรงเรียน วารสารโรงเรียน เสียงตามสาย จัดทำป้ายรณรงค์นำไปติดตามที่ต่างๆของโรงเรียน และให้ความรู้หน้าเสาธง และเดินรณรงค์ต่างๆ

>>วันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ หน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำภาค ๑๕ วัดเพชรสมุทธวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงครามได้มาอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ นักเรียนห้วยยางวิทยา ขอกราบนมัสการ

>> วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายจักรพงษ์ สังข์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยางวิทยา พร้อมกับคณะครูและนักเรียน ร่วมกันรับมอบรถตู้ไว้สำหรับรับส่งนักเรียนและคณะครูเพื่อใช้ในงานราชการ จากเจ้าอาวาสวัดเนินดินแดง 

>> 26 มิถุนายน 2561   จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  ณ โรงเรียนห้วยยางวิทยา ปีการศึกษา 2561 

>> วันที่ 25 มิถุนายน 2561 นายจักรพงษ์ สังข์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยางวิทยา พร้อมกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ นักเรียน รับมอบบ่อหมักชีวภาพ จากสำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

>> 20  มิถุนายน 2561 โรงเรียนห้วยยางวิทยาจัดพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร  ณ โรงเรียนห้วยยางวิทยา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 

>> 19 มิถุนายน 2561 ทางธนาคารออมสินสาขาทับสะแกได้มาเปิดบัญชีออมทรัพย์ให้กับนักเรียนโรงเรียนห้วยยางวิทยา

>> วันที่ 15 มิถุนายน  พ.ศ.2561 โรงเรียนห้วยยางวิทยา  จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 >> วันที่ 15 มิถุนายน  พ.ศ.2561 โรงเรียนห้วยยางวิทยา  จัดกิจกรรมไหว้ครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561


>> วันที่ 25-27พฤษภาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนห้วยยางวิทยา  พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนมัคคุเทศก์คนรักษ์ทะเล

  >> วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561        โรงเรียนห้วยยางวิทยา   
จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

 >> วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561
โรงเรียนห้วยยางวิทยา  จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
ธนาคารออมสินปิดบัญชีออมทรัพย์ให้กับนักเรียนโรงเรียนห้วยยางวิทยา
กิจกรรมไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน 61
กิจกรรมค่ายเยาวชนมัคคุเทศก์คนรักษ์ทะเล
ประชุมกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

เพลงมารช์โรงเรียนห้วยยางวิทยา
 


ข่าวการศึกษา
 

 

ข่าวการศึกษาวันนี้

  

www.kroobannok.com/81218

 


Fanpage โรงเรียนห้วยยางวิทยา