ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิชาการ

ประกาศผลการแข่งขันงานนิทรรศการ “ห้วยยางชุมชนนวัตวิถี 2566”

โรงเรียนห้วยยางวิทยาขอขอบคุณโรงเรียนในพื้นที่บริการและเครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษา ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะ งานนิทรรศการเปิดบ้าน “ห้วยยางชุมชนนวัตวิถี โรงเรียนห้วยยางวิทยา” ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมทักษะสำหรับผู้เรียน การนำหน่วยงานภาคีเครือข่ายมาให้บริการเปิดโลกแหล่งเรียนรู้ และการนิทรรศการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา 

ดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรมได้ที่  [ D O W N L O A D ]📸

ในการนี้ โรงเรียนห้วยยางวิทยา จึงประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพ รูปแบบเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ดังประกาศผลกิจกรรม ที่แนบมาพร้อมกันนี้

เกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ การแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพ จำแนกเป็นโรงเรียน ดังนี้

🏫สังกัด สพม.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา [ ครู ] [ นักเรียน ] <– Download Click 👆
โรงเรียนทับสะแกวิทยา [ ครู ] [ นักเรียน ] <– Download Click 👆

🎒สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว [ ครู ] [ นักเรียน ] <– Download Click 👆
โรงเรียนบ้านไร่ใน [ ครู ] [ นักเรียน ] <– Download Click 👆
โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 [ ครู ] [ นักเรียน ] <– Download Click 👆
โรงเรียนบ้านหินเทิน [ ครู ] [ นักเรียน ] <– Download Click 👆
โรงเรียนประชาพิทักษ์ [ ครู ] [ นักเรียน ] <– Download Click 👆