ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอำเภอเคลื่อนที่

โรงเรียนห้วยยางวิทยาออกหน่วยให้บริการทางวิชาการ

โครงการอำเภอเคลื่อนที่ และทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับคนในชุมชน ณ บ้านจั่นเสือ หมู่ ๑๓ ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก