แผนที่โรงเรียน

แผนที่ตั้งโรงเรียนห้วยยางวิทยา
เลขที่ 47 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130
โทรศัพท์ 032-906106-7