ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานงานกิจการนักเรียนข่าวสารงานวิชาการข่าวสารน่ารู้

สพฐ.ร่วมกับ ConnextED เปิดรับสมัคร ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 จำนวน 800 คน

สพฐ.ร่วมกับ ConnextED เปิดรับสมัครผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 จำนวน 800 คน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา #คอนเน็กซ์อีดี เปิดรับสมัครผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 จำนวน 800 ท่าน เพื่อเป็นการขยายผลจากรุ่นที่ 1 และขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล


วิธีการสมัคร

1. เข้าลิงก์การสมัคร พร้อมทำแบบทดสอบ ICT Test ได้ที่ http://shorturl.at/adrzE / สแกน QR Code2. กรอกข้อมูลยืนยันการสมัคร และทำแบบทดสอบ ICT Test(หากคะแนน ICT Test ผ่าน จะได้รับแบบทดสอบบุคลิกภาพ ภายในวันที่ 8 ธ.ค.64)3. ทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ Psytech Test (ภายในวันที่ 8-14 ธ.ค.64)4. หากผ่านการทดสอบบุคลิกภาพ Psytech Test จะได้รับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการผ่าน Video Call (เริ่มสัมภาษณ์ตั้งแต่ ธ.ค. 64 – ม.ค. 65)5. หากผ่านการสัมภาษณ์ จะต้องเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร ICT Talent จำนวน 3 วัน (ช่วงกลาง ม.ค. 65 เป็นต้นไป)

6. ประกาศผลผู้ที่ได้รับเลือกเป็น ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 (ช่วง ก.พ.65)

ระยะเวลาการสมัคร และทำแบบทดสอบ ICT Test

ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2564สามารถตรวจสอบรายชื่อ โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ได้ที่ https://connexted.org/foundation/schoolหมายเหตุ : หลักสูตร ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ได้รับการรับรองจาก ศบศ. ผู้เข้าอบรม สามารถนับชั่วโมงเพื่อเสนอยื่นขอวิทยฐานะได้ที่มา : https://connexted.org/foundation/#/news/detail/90320