ข่าวสารงานวิชาการ

เเสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนห้วยยางวิทยา ที่สอบผ่านเเละได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา