กิจกรรมในโรงเรียน

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

นางชลิกา หูทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร ร่วมกันจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามขึ้น ณ สนามโรงเรียนห้วยยางวิทยา ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในวันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบามสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของบุคคลสำคัญและกิจการลูกเสือ