ข่าวสารน่ารู้

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานงานกิจการนักเรียนข่าวสารงานวิชาการข่าวสารน่ารู้

สพฐ.ร่วมกับ ConnextED เปิดรับสมัคร ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 จำนวน 800 คน

สพฐ.ร่วมกับ ConnextE

Read More